Testování přístupnosti webových stránek se screenreaderem JAWS

Poznámka k české verzi

Tento článek je českou verzí článku Using JAWS to Evaluate Web Accessibility. V textu jsou zmiňovány prvky stránky, které jsou součástí struktury webu WebAIM.org a nemusí se vyskytovat na stránce s touto verzí.

Obsah článku

Následující seznam je obsahem článku. Pokud používáte JAWS, stiskněte pro přeskočení tohoto seznamu klávesu H, tím se přesunete na následující nadpis.

 1. Úvod
 2. Začínáme
 3. Čtení
 4. Navigace
  1. Rychlé klávesy
  2. Další klávesové zkratky
 5. Obrázky
 6. Datové tabulky
 7. Formuláře
 8. Procvičení

Úvod

Testovat přístupnost obsahu webových stránek pomocí odečítačů obrazovky je důležité. Protože odečítače obrazovky však mohou být pro příležitostné uživatele velmi komplikované aplikace, mnoho lidí se jim vyhýbá. Nemusí tomu tak ale být. I když jsou odečítače komplikované, je možné s nimi testovat obsah webových stránek na přístupnost, aniž byste byli jejich "pokročilými uživateli."

Tento článek je navržen tak, aby pomohl uživatelům, kteří se s JAWS začínají učit, seznámit se základními ovládacími prvky pro testování obsahu webových stránek a aby sloužil jako přehled pro příležitostné uživatele JAWS. Při čtení tohoto článku mějte na paměti několik věcí:

Začínáme

Můžete si stáhnout volně šiřitelné demo JAWS - externí odkaz (pouze pro Windows), které vám umožňuje spustit JAWS na 40 minut bez jakéhokoli omezení. Po uplynutí čtyřiceti minut musíte restartovat počítač (nestačí jen znovu spustit JAWS), pokud chcete pokračovat v testování.

Poznámka

Pokud nevlastníte žádnou českou hlasovou syntézu, stáhněte si demoverzi JAWSu 16.0, jehož součástí je i česká hlasová syntéza HLAS.

Poznámka

Autoři originální verze tutoriálu byli upozorněni na skutečnost, že Licenční smlouva programu JAWS zakazuje používání demoverze JAWS k testování webových stránek. Více informací na blogu WebAIM.org.

Při práci s JAWS mějte na paměti následující pravidla:

Čtení

Základní funkcí odečítače obrazovky je čtení obsahu webové stránky. Existují desítky klávesových zkratek, které vám umožňují číst text po řádcích, větách, slovech, znacích atd. Následuje seznam základních klávesových zkratek pro čtení na webu. S jejich pomocí byste měli být schopni projít většinu obsahu.

Insert + šipka dolů
Plynulé čtení
Page Up/Page Down
Zvýšení/snížení rychlosti během plynulého čtení
Ctrl
Zastavení čtení
Insert + šipka nahoru
Aktuální řádek
Insert + šipka vlevo/šipka vpravo
Předchozí/následující slovo
šipka nahoru
Předchozí řádek
šipka dolů
Následující řádek
šipka vlevo/šipka vpravo
 • Předchozí/následující znak
 • Rychlý posun vzad/vpřed během plynulého čtení
F5 / Shift + F5
Znovu načtení stránky / vynucené znovu načtení stránky. Pokud se ztratíte, je toto způsob, jak se vrátit na začátek.

Čtení si můžete hned vyzkoušet na obsahu této stránky. Mějte na paměti, že na začátku je odkaz pro přeskočení k hlavnímu obsahu (více o skip to odkazech na WebAIM.org).

Obrázky

Každý obrázek na stránce potřebuje alternativní popisek – odkaz na WebAIM.org. Pokud obrázek popisek nemá, odečítač ho zpravidla ignoruje, ale chování se může lišit v závislosti na nastavení odečítače.

Obrázky - příklady na procvičení

Datové tabulky

Existují dva způsoby využití tabulek na webových stránkách: pro vzhled – odkaz na WebAIM.org – a pro organizaci dat – odkaz na WebAIM.org. Užití elementu <th> napomáhá v jednoduchých datových tabulkách srozumitelnosti informací. I když většina moderních odečítačů obvykle umí v jednoduchých tabulkách přesně určit příslušná záhlaví, neznamená to, že je zaručena jejich přístupnost; záhlaví byste stále měli korektně vyznačovat. Při orientaci v komplikovanějších tabulkách odečítače na vyznačení záhlaví stále spoléhají.

Pro přechod k tabulce stiskněte klávesu T. Dále držte kombinaci Ctrl + Alt a používejte šipku nahoru/šipku dolů/šipku vlevo/šipku vpravo pomocí nichž se můžete pohybovat mezi buňkami. Ctrl + Alt + 5 (na numerickém bloku) pro aktuální buňku přečte záhlaví řádku a sloupce.

Tabulky - příklady na procvičení

Formuláře

Formuláře – odkaz na WebAIM.org se používají k interakci. Uživatelům umožňují vyhledávat, vybírat si a nakupovat sboží, vyplňovat ankety a dotazníky, registrovat se do kurzů a dělat mnoho dalších věcí. Tři hlavní body, které můžete splnit, aby formuláře byly přístupnější pro uživatele odečítačů obrazovky:

 1. Používejte značku <label> pro svázání formulářových prvků a jejich popisků. Pokud prvek formuláře nemá přiřazen popisek, odečítač se jej pokusí určit postupem založeným na hledání textu v blízkosti prvku.
 2. Používejte element <fieldset> k seskupování souvisejících formulářových prvků. Obvykle se tímto způsobem seskupují zaškrtávací políčka a přepínače, lze jej však použít i pro jiné prvky.
 3. Vyhněte se javascriptovým rozbalovacím menu, jejichž položky se aktivují při získání focusu – odkaz na WebAIM.org .

Pro navigaci ve formulářích a pro práci s jejich prvky použijte následující klávesové zkratky:

Formuláře - příklady na procvičení

Cvičení


Český překlad: Roman Kabelka, Zdeněk Rybák, Radek Pavlíček, TyfloCentrum Brno, o. p. s.